367 pan.14 ; kwatera: IIIB, IIIF, VIA, XIIB
002959
Rhododendron maximum L. 1753
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. Pontica
syn.: Rhododendron ashleyii Coker 1935, Rhododendron fragrans Hort., Rhododendron latifolium Hoffmanns.
1826 non Hoppe 1840, Rhododendron maximum Thunb. [bdnie = Rhododendron degronianum Carrire ssp.
heptamerum (Maxim.) H.Hava var. heptamerum (Maxim.) H.Hava (Maxim.) Sealy], Rhododendron maximum
L. var. album Pursh 1914, Rhododendron maximum L. var. purpureum Pursh 1914, Rhododendron procerum
Salisb. 1796 (bdnie), Rhododendron purpureum (Pursh) G.Don 1834 non Kamatsu 1918 non Buch.-Ham. ex
D.Don 1825, Rhododendron purpureum (Pursch) G.Don var. tigrinum Steudel 1841, Rhododendron purshii
G.Don 1834
Ranecznik olbrzymi
K r z ew 3 - 5 m wysokoci, w ojczynie drzewo do 12 m wysokoci (!). P d y mniej lub bardziej brunatne, roczne i 2-letnie lepkie od gruczokowatych woskw. L i c i e wielosezonowe 10 - 30 (40) 3 - 7,5 cm, najszersze powyej poowy dugoci blaszki liciowej, zwajce si ku podstawie; z wierzchu ciemnozielone i lekko byszczce, od spodu gadkie z szarometalicznym poyskiem lub pokryte gstymi i krtkimi woskami, ktre na liciach 2-letnich i starszych nabieraj miedzianometalicznego poysku. K w i a t y w VI/VII, czasami na przeomiec VII/VIII, w pku z licznymi wskimi podsadkami (!) podobnymi do miniaturowych lici, korona rowa, w miar rozwoju zewntrzna strona patkw staje si niemal czysto biaa (spotyka si take formy o kwiatach dwustronnie biaych, lekko rowych lub rowych z biaym rodkiem); ctki te na rodkowym grnym patku, szypuki kwiatowe gsto pokryte lepkimi, gruczokowatymi woskami. K w i a t y zebrane po 15 - 25 w zaokrglone, wyduone lub stokowate kwiatostany o szypuach z licznymi lepkimi gruczokowatymi woskami. W y s t .: Kanada New Scotia, New Brunswick; USA Maine, New Hampshire, Vermont, New York, Massachusetts, Pensylwania, Delaware, Virginia, pn. i pd. Carolina, Georgia. U p r .: b. mroz. (> - 29 C) i mniej wymagajcy pod wzgldem yznoci i wilgotnoci gleby od innych ranecznikw. Z a s t .: cenny do duych parkw, ale mniej dekoracyjny i pniej kwitncy od R. catawbiense. P o c h .: nn - < 1928; nn ofiarowaa B. Stawikowska - 1989, 1995.