38 pan.1a; kwatera VIA
003852
Jasminum fruticans L.
Jamin krzewiasty
K r z e w osi±gaj±cy w dobrych warunkach do 1,5 m rednicy. L i c i e wielosezonowe lub czê¶ciowo zielone w zimie, 1 -2 cm d³., jajowatoeliptyczne lub jajowate. K w i a t y w VI -VIII, 1,5 cm red., obup³ciowe, ciemno¿ó³te, po 2-5 na krótkich szypu³kach. W y s t .: Azja Mn. U p r .: mrozoodporno¶æ zale¿na od pochodzenia od nie mroz. (< - 15 °C) do dost. mroz. ( - 23 °C); w Ogrodzie Botanicznym we Wroc³awiu w uprawie gruntowej od 1988 r., ale krzew jest okrywany.
P o c h .: OBUWr Wroc³aw - 1990.