384 pan.16 ; kwatera: IIIB, IIIF, IIIG
003595
Acer pensylvanicum L. 1753 Sekcja Macrantha
syn.: Acer canadense Marshall 1785, Acer pennsylvanicum, Acer pensylvanicum var. integrifolium G.Don ex
K.Koch 1853, Acer striatum Du Roi 1771, Acer striatum Lam., Acer tricuspifolium Stokes 1812
Klon pensylwański
Ma³e d r z e w k o w uprawie do 8 m wysokoci, w ojczy¼nie do 12 m, o s³abo rozga³źzionych konarach. K o r o w i n a g³adka, zielona, z pod³uænymi czerwonobr±zowymi i bia³ymi pr±ækami. P ź d y od góry czerwonawe, g³adkie, nagie, matowe, od drugiego roku z pr±ækami. L i c i e sezonowe, duæe do 15 - 18 cm red., cienkie, ³atwo wiźdn±ce, jasnozielone i matowe, najm³odsze od spodu z rudawymi w³oskami; klapy trójk±tne, mocno zaostrzone i pi³kowane, wciźte powyæej po³owy d³ugoci blaszki; jesieni± æó³te. K w i a t y w V, rozkwitaj± po rozwiniźciu lici, s± zielonkawoæó³te i miododajne. W y s t .: wsch. Ameryka P³n. U p r .: gatunek b. mroz. (> - 29 °C), lubi gleby wieæe, æyzne, próchnicze, wilgotne i miejsca zacienione. Dobrze ronie w pobliæu zbiorników wodnych. Z a s t .: ³adne licie i atrakcyjna, szczególnie zim±, korowina. P o c h .: OB Kanagawa 1993; Morton Arboretum, Lisle - 1996, 1999.