386  pan.1b ; kwatera IIIC
004232
Chamaecyparis pisifera 'Plumosa Albopicta' (Veitch) G.Nicholson 1884
syn.: Chamaecyparis pisifera plumosa albo-picta hort., Chamaecyparis pisifera 'Albospicata', Retinispora
plumosa albopicta
Veitch
Cyprysik groszkowy 'Plumosa Albopicta'
Krzaczasta, gźsta odmiana typu przejciowego do 2 m wysokoci, ronie bardzo powoli. Czubki ga³±zek i krótkie ga³±zki boczne czź¶ciowo bia³e. Ogólna kolorystyka bia³o-zielona z przewag± koloru bia³ego w okresie wzrostu. U p r .: odmiana b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice ofiarowa³ K. Kulas 1988.