390 pan.16 ; kwatera: IIIB, IIIC
004281
Juniperus chinensis 'Expansa Variegata' Hornibr. 1939
syn.: Juniperus davurica 'Expansa Variegata' Melle, Juniperus chinensis var. expansa variegata Hornibr.1939
Ja³owiec chiński 'Expansa Variegata'
K r z e w gźsty, rozrasta siź szeroko do 3 m red. i 0,5 m wysokoci, o d³ugich, sztywnych, regularnie, niemal poziomo u³oæonych ga³źziach. W ulistnieniu przewaæaj± niebieskawe ig³y, a ca³a rolina upstrzona jest równomiernie kremowobia³o. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice ofiarowa³ K. Kulas - 1988.