395 pan.16 ; kwatera IIIC
004302
Juniperus squamata 'Blue Carpet' Laar 1972 {J. Schoemaker <1972}
[sport od J. squamata 'Meyeri']
Ja³owiec ³uskowaty 'Blue Carpet', syn.: Ja³owiec ³uskowaty odm. niebieski dywan
Krzew intensywnie niebiesko wybarwiony, opisywany w literaturze jako p³oæ±cy, bardzo niski, po 10 latach uprawy 30 cm wysokoci i 1,2 -1,5 m red. Okazy uprawiane w Wojs³awicach s± jednak znacznie wyæsze i po 10 latach osi±gnź³y oko³o 1,5 m wys., rosn± bardzo szybko. P o c h .: odmiana mroz. ( - 29 °C), bardzo atrakcyjna do ma³ych ogrodów przydomowych. P o c h .: Gospodarstwo Szkó³karskie Mykita-Szymański, Dobrzyń ofiarowa³ J. Mykita - 1991.