396 pan.16 ; kwatera IIIC
004294
Juniperus × media 'Pfitzeriana Compacta' hort. Amer. 1930 {Bobbink ex Atkins <1930}
syn.: Juniperus chinensis 'Nick's Compact', Juniperus chinensis 'Pfitzeriana Compacta', Juniperus × media var.
pfitzeriana f. compacta Melle
Ja³owiec poredni 'Pfitzeriana Compacta', syn.: Ja³owiec chiński 'Pfitzeriana Compacta'
Niski kar³owaty, zwarty k r z e w powoli rosn±cy, po 12 latach 1,8 m × 30-50 cm. Ga³źzie sztywne, ig³y szarozielone, bardzo k³uj±ce. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice 1988.