fot.33
401 pan.:16,17,21a ; kwatera: IIC, IIIC, IIIF;
002924
Rhododendron 'Golden Eagle' {Knap Hill Nursery Ltd. 1944}
(Gr. 28b Azalie Knap Hill- Exbury)
[R. calendulaceum × ?]
Azalia 'Golden Eagle'
K r z e w do 2 m wysokoci, wyprostowany i zwarty. L i c i e sezonowe. K w i a t y w V/VI, 6 - 8 cm red., jaskrawopomarańczowoæó³te (24A-B) z czerwonopomarańczowymi æy³kami na zewn±trz, p³atek rodkowy w gardzieli intensywniej pomarańczowy; nitki prźcików pomarańczowe, nitka s³upka czerwona; zebrane po 8 - 12 w zwarte, kuliste kwiatostany 911 cm red. U p r .: mroz. ( - 29 °C). P o c h .: Arboretum Kórnickie Instytutu Dendrologii PAN ofiarowa³a U. Nawrocka-Grzekowiak - 1992; OB PAN Warszawa- Powsin - 1989; Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wlk. ofiarowa³ S. Zymon - 1995.