402 pan.16 ; kwatera: IIC, IIIC
007801
Rhododendron 'Köningen Emma' {K. Wezelenburg & Son} (Gr. 28a Azalie Mollis)
[R. × kosterianum × ?]
syn.: Rhododendron 'Dr. Nolans', Rhododendron 'Koningen Emma', Rhododendron 'Queen Emma'
Azalia 'Köningen Emma'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, zwarty i wyprostowany. L i c i e sezonowe. K w i a t y  w V, 5,5 - 6 cm red., jasnopomarañczowe (25B-C) i ³ososiowo nabieg³e (33C); plamka ³ososiowopomarañczowa; p³atki w±skie i wciête do 1/2 korony; zebrane po 8 - 12 w lu¼ne kwiatostany 9 - 12 cm red. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C), ale ma³o atrakcyjna. P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1989; Twenthe Plant, Holandia - 1999.