406  pan.16; kwatera IIIC
014071
Carpinus betulus 'Fastigiata' {Niemcy <1883}
syn.: Carpinus Betulus fastigiata hort. ex G.Nicholson 1883, Carpinus betulus pyramidalis Jgg. ex Beissn.
1884, Carpinus erecta hort. ex Spth 1921
Grab pospolity 'Fastigiata', syn.: Grab pospolity odm. stokowata, Grab zwyczajny odm. stokowata
Odmiana drzewiasta, podobna do C. betulus 'Columnaris', ale o pokroju regularnie stokowatym lub wrzecionowatym, z dugim pdem wierzchokowym (!), ronie szybciej i wydaje nasiona ('Columnaris' nie owocuje). W pniejszym wieku korona jest nadal zwarta, ale poszerza si; zbudowana jest z wielu skonie ku grze skierowanych gazi. U p r .: b. mroz. (> - 29 C). P o c h .: Boskoop, gieda 1993.