409 pan.16; kwatera IIIG
006891 2n = 22
Juniperus virginiana L. 1753
syn.: Juniperus arborescens Moench 1794, Juniperus caroliniana Mill. 1768, Juniperus foetida virginiana
Spach 1842, Sabina virginiana Antoine 1867
Jaowiec wirginijski
D r z e w o w ojczynie 15-30 5-8 m o zmiennym pokroju korony, od kolumnowej do szerokostokowatej, ronie wolno. K o r a czerwonobrzowa, uszczy si wzdu dugimi pasami. D r e w n o intensywnie winiowoczerwone o silnym, ywicznym aromacie. P d y 4- kanciaste, cienkie. Li c i e dwupostaciowe, wielosezonowe; igy 12 1 m zebrane s po 2-3 w okkach oraz uski z wierzchu szarozielone, od spodu zielone. K w i a t y 1- lub 2-pienne. S z y s z k o j a g o d y jajowate do owalnych, 6-8 4-5 mm, ciemnoniebieskie do brzowofioletowych, pokryte s woskowym nalotem. Dojrzewaj jesieni pierwszego roku i zawieraj 2, rzadko 1 lub 3-4 nasiona. W y s t .: wsch. tereny USA - od Zatoki Hudsona na pn. do Zatoki Meksykaskiej na pd. U p r .: gatunek b. mroz. (>-29 C), mao wymagajcy w stosunku do gleby, wytrzymay na susz, wymaga stanowisk sonecznych. W a r t o  w i e d z i e : drewno wykorzystywane jest, m.in. do produkcji owkw i ma charakterystyczny pieprzowy zapach. P o c h .: The Morton Arboretum - 1999.