fot.188
412   pan.:16 ; kwatera IVF;
004166
Abies koreana E.H.Wilson 1920
syn.: Abies nephrolepis Nakai 1914 non (Trautv.) Maxim. 1866, Abies veitchii J.Vilm. 1920
Joda koreaska
D r z e w o do 8 - 10 m wysokoci, w ojczynie 15 m, ronie powoli, rozdzielnopciowe, jednopienne, o gstej, pniej szerokostokowatej koronie, w modoci z trudnoci wyksztaca przewodnik. Pczki dobrze widoczne, w zimie pokryte w caoci bia, zakrzep ywic. P d y jasne, kremowe, tawe lub biae. I g y wielosezonowe , krtkie 12 cm 2,0 - 2,5 mm), z wierzchu ciemnozielone, byszczce, od spodu kredowobiae na caej powierzchni; uoone do luno, rwnomiernie nastroszone do promienistych, bez przedziau V. S z y s z k i 4 - 7 cm d., liczne nawet u modych rolin, przed dojrzeniem niebieskawe lub fioletowe z nieznacznie widocznymi i odgitymi uskami okrywowymi. W y s t .: gry Pw. Koreaskiego na wysokoci 1000 - 1800 m. U p r .: wymaga yznych i dostatecznie wilgotnych gleb oraz miejsc osonitych; mroz. ( - 29 C). atwo tworzy mieszace z Abies veitchii. W uprawie w Europie od 1908 r., w Polsce od 1929 r. Z a s t .: bardzo wartociowy gatunek dla terenw miejskich, ze wzgldu na powolny wzrost i atrakcyjne, liczne szyszki ju na drzewkach 8 - 10-letnich (wysokoci 1,5 - 2 m).   P o c h .: OBPAN Warszawa-Powsin ofiarowa A. Marczewski - 1995.