415 pan.16 ; kwatera: IVF, A/O
009367
Ginkgo biloba f. longicarpa (?)
syn.: Ginkgo biloba 'Longicarpa'
Miłorz±b dwuklapowy f. długonasienna
Wygl±da prawie identycznie jak gatunek, ale nasiona ma dłuższe, walcowato wydłużone, 2,0-2,5 cm dł. (pomiar bez osnówki). Nasiona zebrane zostały w górach Myosangh w Korei Płn., a otrzymano je z Centralnego Ogrodu Botanicznego w Phenianie pod nazw± jak wyżej. P o c h .: OB Phenian 1994, 1996.