418 pan. 16; kwatera IVF
003955
Prunus cerasifera 'Pissardii' {M. Pissard (Iran)/Pailett Nursery <1880/1880}
syn.: Prunus cerasifera 'Atropurpurea', Prunus cerasifera Ehrh. var. atropurpurea Jaeg., Prunus cerasifera Ehrh.
var. pissardii Bailey, Prunus pissardii Carričre
¦liwa winiowa 'Pissardii', syn.: ¦liwa winiowa odm. Pissarda, A³ycza 'Pissardii'
K r z e w wysoki lub niskie d r z e w o do 8 m wysokoci, ronie szybko. P ź d y z zewn±trz i drewno winiowe. L i c i e sezonowe, duæe, ok. 8 cm, brzegiem nieregularnie powcinane, ciemnopurpurowoczerwone, starsze purpurowoczerwone, ale s³abiej wybarwione. K w i a t y w V, oko³o 2 - 3 cm red., jasnoróæowe, w miarź przekwitania bielej± do bia³ych. O w o c e duæe, 3 cm red., purpurowoczerwone. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C), w czasie surowych zim przemarza, ale szybko regeneruje. Lubi gleby æyzne, próchnicze i stanowiska s³oneczne. Bardzo wytrzyma³a na suszź i warunki miejskie. Doskona³a odmiana do miejskiej zieleni, na róæne barwne kompozycje.   C i e k a w o s t k a : odmiana znaleziona przez M. Pissarda, g³ównego ogrodnika szacha Iranu, pod koniec ubieg³ego wieku w okolicach Teheranu. P o c h .: Szkó³ka E. Jasku³a - 1993.