419 pan.16 ; kwatera IVF
010755
Acer 'Silver Vein' {Hillier & Sons ok. 1960}
[A. davidii 'George Forrest' A. pensylvanicum 'Erytrocladum']
syn.: Acer conspicuum 'Silver Vein'
Klon 'Silver Vein'
Mae d r z e w o, do 10 m wysokoci w Anglii, sabo ugazione, o dugich liciach 12-20 10 - 15 cm, lekko 3-klapowych i pdach zielonych z licznymi srebrnobiaymi, podunymi smugami (!). U p r .: mrozoodporno niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie zad. mroz. ( - 26 C); odmiana ozdobna dziki „wowej” korowinie i duym liciom. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.