421 pan.16 ; IIIB, IVF
004422
Pinus wallichiana A.B.Jacks. 1938
syn.: Pinus Chylla Lodd. 1836, P. Dicksonii hort, .P. excelsa Wallich ex D.Don 1824 non Lam., P. griffithii
McClell. 1854, P. nepalensis Chambray 1845, P. pendula Griffith 1847, P. strobus excelsa Loudon 1842
Sosna himalajska
D r z e w o w ojczy¼nie do 50 m wysokoci, w Polsce brak starszych okazów; o lu¼nej, szerokostoækowatej koronie, podobne do P. strobus, ale ma pźdy grubsze i nagie. I g ³ y wielosezonowe, zebrane po 5, w±skie i d³ugie do 20 cm, niebieskawe, silnie przewisaj±ce (!). S z y s z k i zielone, pó¼niej br±zowe, d³ugie do 30 cm. U p r .: do¶ę mroz. ( - 20,5 °C), w m³odym wieku szczególnie wraæliwa na mróz. Z a s t .: wyj±tkowo piźkna sosna, o d³ugich „p³acz±cych” ig³ach, któr± warto próbowaę uprawiaę w Polsce Zach. i P³n. w miejscach os³oniźtych. Dotychczas spotykana tylko w kolekcjach. P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 1989.