423 pan.16 ; kwatera: IIB, IVF
007687
Larix laricina 'Pyramidalis Argentea' Kobendza 1952
{Park Ujazdowski w Warszawie <1952}
syn.: Larix kaempferi 'Pyramidalis Argentea' (b³źdnie), Larix leptolepis pyramidalis argentea Kobendza
Modrzew amerykański 'Pyramidalis Argentea'
> D r z e w o o regularnej, stoækowatej koronie i d³ugich konarach skonie odstaj±cych do góry, u m³odych drzew pod bardzo ostrym k±tem, u starszych bardziej odchylone. P ź d y cienkie, czerwonobr±zowe z nalotem woskowym, krótkopźdy ledwo odstaj±ce. I g ³ y sezonowe, 2-3 cm d³., modre (!). S z y s z k i bardzo ma³e 10 -15 mm d³., przed dojrzeniem czerwone. Odmiana czźsto b³źdnie zaliczana do gatunku L. kaempferi. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Szkó³ka Krzewów E. Pude³ek, Pisarzowice ofiarowa³ E. Pude³ek 1989; Arboretum Lene w ¦lizowie ofiarowa³ S. Sźktas - 1990.