424 pan.17 ; kwatera IIIF
009357
Idesia polycarpa var. vestita Diels
Idesja wielkoowockowa odm. omszona
D r z e w o podobne do I. polycarpa, ale m³ode l i c i e gêsto od spodu omszone, a owoce ceglastoczerwone. W y s t .: Chiny Sichuan, w górach powy¿ej 2400 m n.p.m. U p r .: bardziej mrozoodporna od gatunku, prawdopodobnie zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: Arboretum SGGW w Rogowie ofiarowa³ J. Tumi³owicz - 1993.