PL
426 pan.:17,25 ; kwatera: IIIF, XVI ;
004091 2n = 18
Viburnum opulus L.
Kalina koralowa
K r z e w do 4 - 5 × 3 - 4 m, czźsto z odrostami korzeniowymi, lu¼ny, nieregularny, starsze ga³źzie przewisaj±. P źd y nagie. Li c i e sezonowe, szerokojajowate, 8 - 12 cm d³., z 3 - 5 klapami (!) grubo i nieregularnie z±bkowanymi, z wierzchu nagie, spodem delikatnie pokryte w³oskami; ogonki bruzdkowane; jesieni± szkar³atnopurpurowe do pomarańczowoczerwonych. K w i a t y w V - VI, bia³e, w p³askich podbaldachach do 10 cm red., na szczycie ulistnionych krótkopźdach, na zewn±trz duæe, p³onne, wewn±trz niepozorne, p³odne. O w o c e w VIII - X, czerwone, szkliste, 8 - 10 mm red., wisz± na ga³±zkach aæ do wiosny; niejadalne, niedojrza³e szkodliwe. W y s t .: prawie ca³a Europa, p³n.- zach. Afryka, zach. i rod. Azja; w Polsce pospolita na glebach wilgotnych (!). U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), wymaga stanowisk wilgotnych. W miejscach suchych licie s± czźsto powygryzane przez chrz±szcza szarynkź kalinówkź lub pozwijane przez mszyce. Z a s t .: „swojski” krzew, bardzo cenny w zadrzewieniach krajobrazowych, szczególnie w miejscach wilgotnych (stawy, lasy). P o c h .: Ojców 1996. W a r t o w i e d z i e ę : kora i owoce zawieraj± cykliczny alkohol wiburnitol, liczne kwasy organiczne, garbniki, gorzk± substancjź wiburninź oraz zwi±zki æywicowe i cukrowe. Wyci±gi z kory lub owoców dzia³aj± przeciwskurczowo, wybiórczo na miź¶nie macicy przy krwawieniach w okresie przekwitania oraz przy sk³onnociach do przedwczesnych porodów i poronień. W surowych owocach t r u j ± c a gorycz wiburnina. Znane s± wyj±tkowo rzadkie przypadki zatruę ¶miertelnych. Dzia³anie: podraænienie przewodu pokarmowego: Objawy: nieæyt æo³±dka, biegunka, zawroty g³owy, zapa¶ę.