43 pan.1a ; kwatera VIB
007093
Taxus × media Rehder 1923 {T.D. Hatfield ok. 1900}
[T. cuspidata × T. baccata]
Cis poredni
K r z e w do 3 m wysokoci, o prosto wzniesionych ga³źziach i cechach porednich rodziców, ronie stosunkowo szybko wzrost silniejszy od T. baccata. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Park w Krasiczynie ofiarowa³ J. Piórecki - 1990.