431 pan.17 ; kwatera IIIF
002922
Rhododendron 'Glowing Embers' {L. Rothschild/Waterer, Sons & Crisp ?}
(Gr. 28b Azalie Knap Hill-Exbury)
[nn]
Azalia 'Glowing Embers'
K r z e w 2 m ¶rednicy, szeroki, wyprostowany, ronie szybko. L i c i e sezonowe, redniej wielkoci, m³ode br±zowe, pó¼niej ciemnozielone. K w i a t y w V/VI, 7 cm d³., szerokolejkowate, jaskrawopomarańczowe, na zewn±trz z czerwonym odcieniem; plamka wyra¼na pomarańczowoæó³ta; kwiatostany stoækowate. U p r .: odmiana bardzo mroz. (> - 29 ŗC), wyj±tkowo efektowna w czasie kwitnienia. P o c h .: Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „Zymon” ofiarowa³ S. Zymon 1995.