438  pan.17 ; kwatera IIIF
009254
Cornus kousa 'Milky Way' {Wayside Gardens 1961}
Dereń kousa 'Milky Way', syn.: Dereń kousa odm. Mleczna Droga
Szczególnie piźkna odmiana k r z e w i a s t a o kremowobia³ych p o d s a d k a c h, kwitnie i owocuje obficie. L i c i e sezonowe, jesieni± br±zowe. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie dost. mroz. ( - 23 °C). Wyj±tkowo dekoracyjna odmiana. Firma C. Esveld, Boskoop - 1993.