439 pan.:17,18 ; kwatera: IIC, IIIB, IIIF, IVA
006911
Rhododendron 'Norma' {Vuylsteke/Stanish & Noble <1860/<1860}
(Gr. 28d Azalie Rustica)
[nn]
Azalia 'Norma'
K r z e w do 2 m wysokoci, wyprostowany, do¶ę lu¼ny i æywotny. L i c i e sezonowe. K w i a t y w V, pe³ne, 5 - 6 cm red., intensywnie ³ososioworóæowe (50B), na zewn±trz z wyra¼n±, cienk±, kremow±, pod³uæn± smug±; p³atki w okó³ku zewnźtrznym wciźte do po³owy i zaostrzone, w wewnźtrznym czź¶ciowo zroniźte do 1/3 d³ugoci; prźcików brak, rurka kremowa; zebrane po 11 - 15 w zwarte i kuliste kwiatostany 10 - 12 cm red. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat jedna z piźkniejszych, pe³nokwiatowych azalii o æywych barwach. W a r t o   w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie inna azalia 'Norma' {P.M. Koster} (gr. Azalie Japońskie). P o c h .: nn - <1928; Szkó³ka Krzewów Ozdobnych W. Os³oński, Kraków ofiarowa³ W. Os³oński - 1989; Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wlk. ofiarowa³ S. Zymon - 1995.