440 pan.17 ; kwatera: IIID, IIIF, XIII
007815
Viburnum × carlcephalum Burkwood et Skipwith ex A.V. Pike
{A. Burkwood, G.R. Skipwith, A.V. Pike ok. 1932/1946}
[V. carlesii × V. macrocephalum f. ketelerii]
Kalina angielska, syn. Kalina porednia
K r z e w do 3 m wysokoci, p ź d y sztywne, silne, mocno rozkrzewione. L i c i e sezonowe, 8 - 12 cm d³., szerokojajowate, zielone, jesieni± æó³toczerwone. K w i a t y pachn±ce, bia³e, brak kwiatów p³onnych; zebrane w duæe, kuliste, o nierównej powierzchni baldachogrona 10 - 13 cm red. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: Ogród Dendrologiczny w Przelewicach ofiarowa³a £. Swi³³o - 1991, 1992, 1994.