46 pan.1a ; kwatera VIB
003901
Magnolia 'Susan' {W.F. Kosar i F.de Vos, Arboretum Washington 19551956/68}
[M. liliiflora 'Nigra' × M. stellata 'Rosea']
syn.: Magnolia liliiflora 'Susan'
Magnolia 'Susan'
K r z e w bardzo gźsty, kulisty, do 2,5-4 m wysokoci, ronie powoli. L i c i e sezonowe, 6 -10 × 3-5 cm, odwrotniejajowate, ciemnozielone. K w i a t y wraz z rozwojem lici w k.IV - V/VI i czźsto ponownie w końcu lata, pachn±, liczne, o d³ugim okresie kwitnienia, dzwonkowate, w±skie, ciemnoamarantowe janiej±ce ku górze, 6 „p³atków” 9 -12(15) × 3,5 - 4,5 cm, o podwiniźtych do wewn±trz brzegach. U p r .: zad. mroz. (- 26 °C). Wyj±tkowo cenna do ma³ych ogrodów; kwitn± juæ m³ode okazy. P o c h .: Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wielka - ofiarowa³ St. Zymon - 1989.