460 pan.17; kwatera IIIC
008121
Larix decidua 'Kórnik' Bojarczuk 1980 (T. Bojarczuk/Szk. Kórnickie 1967/1994)
syn.: Larix decidua 'Globosa' hort.
Modrzew europejski 'Kórnik'
Odmiana polska otrzymana w Arboretum Kórnickim z „czarciej miot³y”. Wg hodowcy: „Kar³owaty” krzew o kulistym pokroju. Pźd y zagźszczone, krótkie, z licznymi p±czkami pokrytymi obficie æywic±. I g ³ y krótkie, zwykle do 2 cm d³. i tylko przy wierzcho³ku jednorocznych pźdów d³uæsze, do 3 cm. Dorasta do 1 m wysokoci przy nieco wiźkszej rednicy. Przyrosty roczne bardzo krótkie. U p r .: odmiana b. mroz. (> - 29 °C), doskona³a do ogrodów przydomowych, skalnych i wrzosowisk. Wymaga starannego nadzoru ogrodniczego, gdyæ jest czźsto atakowana przez mszycź we³niankź skutkiem æerowania jest brunatnienie i czź¶ciowe opadanie igie³. P o c h .: Arboretum Kórnickie Instytutu Dendrologii PAN ofiarowa³ T. Bojarczuk - 1990.