Rozmiar: 1112 bajtów 465 pan.:18,23 ; kwatera: IIIB, IIIF, IVB;
002803
Rhododendron 'Berryrose' {L. de Rothschild <1934} (Gr. 28b Azalie Knap Hill-Exbury) [nn]
syn. Rhododendron 'Berry Rose'
Azalia 'Berryrose'
K r z e w 1,5 - 2 m wysokoci, szeroko wyprostowany, zwarty. L i c i e sezonowe, m³ode delikatnie br±zowoczerwone. K w i a t y w V/VI, 5 - 8 cm red., w p±ku ³ososiowoczerwone (39B), pó¼niej róæowe (62A-B) z wyra¼nymi szerokimi, janiejszymi paskami wzd³uæ p³atków; rurka i æy³kowanie p³atków ciemnoczerwone (50A); plamka duæa, z³otopomarańczowa (24A-B i 14A-B), p³atki wciźte do po³owy korony i lekko fryzowane; zebrane po 10 - 19 × 1 - 3 w duæe, kuliste, zwarte kwiatostany do 22 cm red. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Arboretum Kórnickie Instytutu Dendrologii PAN ofiarowa³ T. Bojarczuk 1992; Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994; Szkó³ka Krzewów Ozdobnych „ZYMON”, T³okinia Wlk. - 1995. W a r t o  w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie róæanecznik 'Berryrose' {L. de Rothschild & Digby 1934} [R. dichroanthum ssp. dichroanthum × R. 'Doncaster'].