469  pan.18; kwatera IIIF
003710
Cornus kousa (F. Buerger ex Miq.) Hance 1873
syn.: Benthamia japonica Siebold et Zucc., Benthamidia japonica (Siebold etZucc.) Hara, Benthamidia kousa
(Hance) Nakai, Cornus japonica Koehne., Cornus japonica G.Don 1834 non Thunb., Cornus japonica Koehne,
Dendrobenthamia japonica Hutch
Dereń kousa
Zwarty k r z e w o pźdach wzniesionych, w ojczy¼nie drzewo do 7 m wysokoci. L i c i e sezonowe, 5 -10 (12) cm d³., szerokoeliptyczne, czasem prawie okr±g³e, krótko zaostrzone, z wierzchu ciemnozielone, spodem bladozielone i czźsto z duæymi, rdzawymi kźpkami w³osków w k±tach nerwów; jesieni± szkar³atnoczerwone. K w i a t y w VI, w g³ówkach z duæymi, do 5 cm d³., eliptycznymi, bia³ymi podsadkami. O w o c e drobne pestkowce zroniźte w kulist± g³ówkź dojrzewaj± w IX-X i s± miźsiste, ciemnoróæowe, do 1,5-2,5 cm red., na d³ugim trzonku, podobne do truskawek i jadalne, ale niezbyt smaczne m±czyste i md³e. W y s t .: Japonia, P³w. Koreański, Chiny. U p r .: mroz. ( - 29 °C), najbardziej wytrzyma³y na niskie temperatury gatunek derenia „wielkokwiatowego. Dobrze ronie w zach. i r Polsce, ale w surowe zimy czź¶ciowo przemarza. Udaje siź nawet na suchej, piaszczystej glebie, zarówno w pe³nym s³ońcu, jak i w pó³cieniu. Z a s t .: rzadko spotykany krzew, ³adny w okresie kwitnienia i jesieni±. P o c h .: OB Kanagawa - 1996.