fot.207
472  pan.:18,19,23,24; kwatera IIID;
004183
Cedrus libani A.Rich. 1823 ssp. libani
syn.: Abies cedrus (L.) Poir.1805, Cedrus cedrus (L.) Kunth, Cedrus libanensis Juss. ex Mirb., Cedrus libani
(Trew) Laws. 1836, Cedrus Libanitica Trew ex Pilg., Cedrus libanitica ssp. libani (A.Rich.) O.Schwarz, Cedrus
Libanotica
Link 1831, Cedrus patula Koch 1873, Larix cedrus Mill. 1759, Pinus cedrus L. 1753, Pinus effusa
Salisb. 1796, Pinus patula Salisb. 1807
Cedr libański pgat. typowy
D r z e w o oko³o 15-20 × 4 m, w ojczy¼nie 20-40 m wysokoci, o koronach w starszym wieku parasolowatych; konary krótkie i prawie poziomo, p³asko rozpostarte. I g ³ y wielosezonowe, 1,5-3,3 cm d³. ciemnozielone ustawione w p±czkach na krótkopźdach i pojedynczo na d³ugopźdach. S z y s z k i 8-10 cm × 4-6 cm, beczu³kowate, purpurowozielone, pó¼niej br±zowe. W y s t .: góry Taurus w Turcji i Liban; drzewo herbowe Libanu. U p r .: najbardziej mroz. z cedrów mimo to do¶ę mroz. ( - 20,5 °C). O k a z y najwiźksze w Polsce: w Wojs³awicach ronie od 1965 r., wyj±tkowo mrozoodporny cedr o wymiarach 20 m wysokoci i 51 cm red. (w 2000 r.); zosta³ wysadzony przez W. Buga³ź i T. Bojarczuka z Arboretum Kórnickiego, którzy w 1961 r. wysiali nasiona zebrane przez pracowników Ogrodu Botanicznego z Göteborga w czasie wyprawy w góry Taurus (Turcja). Jako jedyny w Polsce zawi±za³ po raz pierwszy w 1989 r. 58 szyszek, a w 2000 r. nasiona samorzutnie skie³kowa³y. P o c h .: Arboretum Kórnickie Instytutu Dendrologii PAN ofiarowali W. Buga³a i T. Bojarczuk 1965.