474  pan.:18,19; kwatera IIIJ
004226
Chamaecyparis pisifera 'Gold Spangle' Den Ouden 1937 {Koster Bros. Nurs./Mesman
Nurs.<1900/ok. 1900}
[sport od Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea']
syn.: Chamaecyparis lawsoniana 'Golden Spangle' E.R.Harrison 1959, Chamaecyparis pisifera 'Golden Spangle'
Cyprysik groszkowy 'Gold Spangle'
K r z e w oko³o 3 m wysokoci, szerokostoækowaty. Ga³±zki zwisaj±ce, nitkowate, powykrźcane, jasno- lub ciemnoæó³te. Odmiana podobna do Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea' i Ch. p. 'Plumosa Aurea', ale intensywniej wybarwiona. U p r .: mroz. ( - 29 °C). P o c h .: Szkó³ka Krzewów E. Pude³ek, Pisarzowice ofiarowa³ E. Pude³ek 1993.