48 pan.1a ; kwatera VIB
007418 2n = 38
Magnolia salicifolia (Siebold et Zucc.) Maxim. 1872
syn.: Buergeria salicifolia Siebold et Zucc. 1845, Magnolia famasiha 1896, Magnolia kewensis
1952 nom. nud., Magnolia proctoriana Rehder 1939, Magnolia salicifolia f. fasciata (Millais) Rehder 1849,
Magnolia salicifolia var. fasciata Millais (?), Magnolia slavinii Harkn. 1954, Talauma salicifolia var. concolor
(Miq) Maxim 1872
Magnolia wierzbolistna
D r z e w o w uprawie 8 -10 m wysokoci, w ojczy¼nie do 15 m, o zwartej, stoækowatej koronie. L i c i e sezonowe, eliptyczne lub lancetowate (!), do 14 × 5 cm, u nasady szerokoklinowate, gór± jasnozielone, spodem niebieskawe i sk±po pokryte w³oskami; m³ode licie czasem czerwonawe. K w i a t y w IV/V, przed li¶ęmi, pachn±ce, tepale zewnźtrzne 12 cm d³., zielonkawobia³e, czasem o po³owź krótsze od tepali wewnźtrznych, bia³ych i w±skich (6). U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C), pozosta³e wymagania jak magnolie. W y s t .: Japonia - Honsiu, Shikoku, Kyushu. Z a s t .: drzewo o ³adnym pokroju i delikatnych, jak na magnolie, kwiatach, kwitn±ce najwczeniej, juæ czasem w pierwszej po³owie kwietnia. Sadzone pojedynczo lub w grupach prezentuje siź bardzo atrakcyjnie wród innych drzew liciastych. Cenne dla ogrodów i parków. P o c h .: Arboretum SGGW w Rogowie ofiarowa³ J. Tumi³owicz - 1992.