487 pan.18,19,22 ; kwatera IIA, IIIE
004322
Picea abies 'Inversa' Gordon 1862 {R.Smith <1862}
syn.: Abies excelsa inverta Gordon 1862, Abies inverta hort., Picea abies f. inversa (Beissn.) Rehder, Picea
abies
'Inverta', Picea excelsa var. inversa hort.
¦wierk pospolity 'Inversa', syn.: ¦wierk pospolity odm. odwrócona
Odmiana najczź¶ciej szczepiona na wysokim pniu, wtedy ga³źzie g³ówne i boczne zwisaj± prostopadle do ziemi. Pokrój bardzo w±ski. Koronź moæna podwyæszyę przez podwi±zywanie ga³±zek do palika. Szczepiona na niskiej podk³adce cieli siź po ziemi. Podobne odmiany: Picea abies 'Pendula', syn. P. abies var. pendula (Claws) Rehder i inne z nazwami dwucz³onowymi, np. P. a. 'Pendula Bohemica' {Simon oko³o 1910 r.}, P. a. 'Pendula Major' {S.Louis przed 1868}, syn. P. a. pendula major (Beissn.) den Ouden. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Boskoop, gie³da - 1993.