488 pan.18 ; kwatera IIIE
012339
Magnolia × loebneri 'Leonard Messel' Messel {J. Comber, Nymanns Garden 1950}
[M. kobus × M. stellata 'Rosea']
Magnolia Loebnera 'Leonard Messel'
K r z e w lub niewielkie, kuliste, gźste drzewo do 3-5 (6) m wysokoci, po 40 latach zaledwie 4 × 6 m, o pźdach bocznych lekko przewisaj±cych. Kwitnie w IV/V, bardzo obficie, przed rozwojem lici. K w i a t y liczne 1 -2,5 cm red., o 11 -13 d³ugich tepalach 6-7 × 0,8 -1,5 cm zewnźtrzne bladolilioworóæowe z ciemniejszymi smugami, wewnźtrzne bia³e. Odmiana otrzyma³a angielsk± nagrodź FCC Królewskiego Towarzystwa Ogrodniczego w 1969 r. U p r .: mroz. ( - 29 °C). P o c h .: Szkó³ka E. Pude³ek ofiarowa³ E. Pude³ek - 1996.