49 pan.:1a,1b,20,21a; kwatera IB, IIIE, IVD, VIA, VIB
006417
Cotoneaster 'Skogholm' {O. Görannson/Skogsholmens Plantskolor 1941/1950}
[C. dammeri × C. rotundifolia]
syn.: Cotoneaster 'Skogsholmen', Cotoneaster dammeri 'Skogholm', Cotoneaster × suecicus 'Skogholm'
Irga 'Skogholm'
K r z e w do 60 cm wysokoci i 2-3 m rednicy, z d³ugimi ³ukowatymi ga³źziami, które ³atwo zakorzeniaj± siź. L i c i e wielosezonowe, eliptyczne 3 × 1,5 cm, ciemnozielone, g³adkie, lekko po³yskuj±ce. K w i a t y w V/VI, bia³e, 5 mm red., skupione po 2 - 6. O w o c e w VIII - XI, 6-8 mm red., niekiedy do¶ę liczne, jaskrawoczerwone. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C). Odmiana dobra do okrywania gruntu i ze wzglźdu na d³ugie pźdy do prowadzenia przy cianie jako pó³pn±cze. W Polsce w uprawie od 1975 r. P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice - 1990; OBUWr Wroc³aw - 1992.