493 pan.:18,19 ; kwatera: IIIB, A/1
004416
Pinus parviflora 'Tempelhof' Groot. 1969 {Gimborn Arboretum/Konijn Nurs. <1965/1965}
Sosna drobnokwiatowa 'Tempelhof'
Niewysokie d r z e w o o wyra¼nych piźtrach i ga³źziach u³oæonych niemal poziomo, ronie do¶ę wolno. I g ³ y zebrane po 5, krótkie i w±skie, 2 - 6 cm × poniæej 1 mm, dwubarwne, na zewn±trz ciemnozielone od spodu niebieskawosine (ogólnie niebieskawe). S z y s z k i jajowate, do 10 cm d³., otwieraj± siź szeroko i d³ugo wisz± na drzewie. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C), bez wiźkszych wymagań glebowych, odporna na rdzź wejmutkowo-porzeczkow±. P o c h .: Szkó³ka Krzewów E. Pude³ek, Pisarzowice - 1989; OBUWr. Wroc³aw - 1998.