Ro¶lina truj±ca
fot.128 129
494 pan.:18,19 ; kwatera IIIB;
004273
Juniperus communis 'Hornibrookii' Hornibr. 1939 {Hornibrook <1923}
syn.: Juniperus communis hornibrookii Groot., Juniperus communis prostrata Hornibr. non Beissn.
Ja³owiec pospolity 'Hornibrookii'
Kar³owaty, p³oæ±cy siź k r z e w do 0,5 m wysokoci i 2 m red. Pźdy g³ówne rosn± poziomo, a boczne rozga³źziaj± siź nieregularnie. I g ³ y 5-6 mm, k³uj±ce, u³oæone lu¼no odstaj± od ga³±zek, pokazuj±c bia³e paski. Odmiana podobna do J. communis 'Repanda', ale bardziej srebrzysta i intensywniej rosn±ca. P o c h .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Gospodarstwo Szkó³karskie L. i G. Kurowscy, Końskowola ofiarowa³ L. Kurowski - 1988.