495  pan.18; kwatera IIIB
011613
Chamaecyparis thyoides (L.) Britten, Sterns ex Poggenb. 1888
syn.: Chamaecyparis henryae Li 1962, Chamaecyparis sphaeroidea (Spreng.) Spach 1842, Cupressus thyoides
L. 1753, Retinispora leptoclada Zucc. ex Gordon non Siebold 1861, Thuja sphaeroidalis Rich. 1826, Thuja
sphaeroidea
Spreng.
Cyprysik ¿ywotnikowaty
D r z e w o oko³o 15 m wysokoci, w ojczy¼nie 25 m (maks. 36 m), o koronie bardzo w±skiej, regularnie kolumnowej, czasem wielopniowej. Rozga³êzienia nieregularnie skupione (!), nawet miote³kowato. Ga³±zki skierowane we wszystkie strony, bardzo w±skie 1,0-1,5 mm szer., prawie wa³eczkowate. £uski drobne z zaostrzonymi koñcami, szarozielone, od spodu z bia³awymi liniami, silnie pachn±ce imbirem. S z y s z k i bardzo ma³e 4-6 mm red. W y s t .: wsch. USA. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C); wymaga gleb wilgotnych, kwanych i nie gliniastych. W a r t o  w i e d z i e æ : w Europie w uprawie prawdopodobnie od 1727 r. (1736 lub 1680 ?). W Polsce posadzony po raz pierwszy w 1805 r. O k a z y najwiêksze w Polsce: Arboretum w Glinnej 14 m wysokoci i 36 cm red. P o c h .: OBPAN Warszawa-Powsin ofiarowa³ A. Marczewski 1995.