499   panorama: 18, 20, 23 ; kwatera IX
004175
Abies cephalonica Loudon 1838
syn.: Abies Apollinis Link 1841, Abies cephalonica var. apollinis Beissn. 1891, Abies cephalonica . arcadia
Henkel et K.(?)Hochst.1865, Abies cephalonica var. parnassica Henkel et K.(?)Hochst.1865, Abies panachaica
Heldr. 1861, Abies peloponnesiaca Haage, Abies Reginae Amaliae Heldr. 1860, Abies pectinata var. Reginae
Amaliae
1863, Picea cephalonica Loudon 1839, Picea cephalonica Apollinis hort., Picea kukunaria Wender.
1851, Pinus cephalonica (Loudon) Endl. 1847, Pinus Picea var. graeca Fraas 1815
Joda grecka
D r z e w o do 30 m wysokoci, dugowieczne, rozdzielnopciowe, jednopienne, o koronie regularnie szerokostokowatej (stare kopulaste), gstej, ronie szybko. Konary grube, mocne, dugo zachowane w dolnej czci pnia. P d y cakowicie nagie, byszczce i bladobrzowe, zwykle gadkie. Pczki silnie oywicowane, jajowate lub stokowate, brzowe. I g y wielosezonowe, sztywne, amliwe, dugo i ostro zaostrzone, 1,5 - 3,5 cm okoo 2 mm, mocno skrcone, z wierzchu zielone i byszczce, z rowkiem zanikajcym ku wierzchokowi, spodem z bladymi wskimi paskami, przedzielonymi mocnym zielonym nerwem; uoone promienicie (czasem bardziej pasko) z tendencj do pochylania si do przodu. Stopki due, zwaszcza u siewek i mocne. S z y s z k i due, do 16 - 20 cm d.; koce usek wspierajcych wystaj odgite w d. W y s t .: gry Pw. Bakaskiego. U p r .: mroz. ( - 29 C), do dobrze, jak na jod, znosi susz i upay. Mode drzewa podczas surowych zim trac igy, ale regeneruj. W uprawie od 1824 r. atwo daje mieszace z Abies alba i A. caucasica. Z a s t .: joda atrakcyjna dziki gstej, ciemnozielonej i dugo regularnie szerokostokowatej koronie. Polecana do duych zaoe ogrodowych w zach., r. i pd.-wsch. Polsce. O k a z y najwiksze w Polsce: Arboretum Wirty 371 cm obwodu (pomiar 2000 r.) i Glinna 20/350 cm. P o c h .: nn - <1939.