50 pan.1a ; kwatera IVA
003972
Prunus triloba Lindl.
syn.: Amygdalopsis lindleyi Carriere, Amygdalus triloba (Lindl.) Ricker, Louiseania triloba (Lindl.) Pachom.,
Prunopsis lindleyi Andre, Prunus triloba 'Plena'
Migda³ek trójklapowy, syn.: Migda³ trójklapowy, migda³owiec trójklapowy, „migda³ek”
Gźsty k r z e w, 1,5 - 2,5 (3) m rednicy, czźsto szczepiony na wysokiej podk³adce. L i c i e sezonowe, eliptyczne lub odwrotniejajowate, 4 - 8 cm d³., na wierzcho³ku czźsto 3-klapowe; podwójnie pi³kowane, z wierzchu ± nagie, spodem pokryte w³oskami, z wyra¼n± siatk± zag³źbionych nerwów; jesieni± æó³topomarańczowe. K w i a t y w IV - V, liczne, przed rozwiniźciem lici, do 3,5 cm red., po 1 -2, pe³ne, róæowe, w p±czku ciemnoróæowe, przekwitaj±ce bladoróæowe, siedz±ce, u³oæone gźsto wzd³uæ zesz³orocznych pźdów. O w o c e suche, kuliste, 1-1,5 cm red, zawi±zuj± siź rzadko. W y s t .: p³n.-wsch. Chiny - prowincje Hebei i Shandong. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C), ronie na kaædej uprawnej glebie, lubi stanowiska s³oneczne i os³oniźte od wiatru. Niestety, takæe podatny na moniliozź (zamieranie końców pźdów). Z a s t .: bardzo dekoracyjny w okresie kwitnienia. U form szczepionych na a³yczy silnie odrasta podk³adka (naleæy wycinaę), a ga³źzie czźsto wy³amuj± siź. Po przekwitniźciu wskazane przycinanie w celu zagźszczenia ga³±zki moæna cinaę do przyspieszenia kwitnienia w wazonie, jak forsycje. Bardzo atrakcyjny krzew do ma³ych, przydomowych ogrodów i do sadzenia w wiźkszych grupach. P o c h .: nn - <1970.