509 pan.19 ; kwatera IIIE
012984
Magnolia 'Heaven Scent' {D.T. Gresham 1962}
[M. 'Rubra' × M. liliiflora 'Nigra']
Magnolia 'Heaven Scent'
K w i a t y rozkwitaj± przed rozwojem lici, w kszta³cie wazy, do 12 cm red., pachn± miodowo, g³źboko purpuroworóæowe janiej±ce ku brzegom, tepali 9 - 12. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Szkó³ki Krzewów Ozdobnych E. Pude³ek Pisarzowice - 2000.