510  pan.19 ; kwatera IIIE
017720
Celastrus orbiculatus 'Diana' {nn}
Dławisz okragłolistny 'Diana' syn.: dławirol, kat drzew
Bardzo bujne p n ± c z e do około 12 m wysokoci lub wyższe, klon +, owija się pędami. L i c i e sezonowe, 5-12 cm dł. szerokoeliptyczne, jesieni± intensywnie żółte. K w i a t y w V/VI, w k±tach lici, na pędach tegorocznych; zebrane w wiechowate kwiatostany. O w o c e we X/XI, 6-10 mm red., kuliste, żółte; szczególnie liczne, gdy w pobliżu znajduje się zapylaj±cy klon >. Nasiona białe, otoczone jaskrawoczerwonymi osnówkami. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C); nie ma specjalnych wymagań, ronie dobrze na stanowiskach słonecznych i półcienistych oraz na każdej rednio wilgotnej glebie. Nie powinien być sadzony w pobliżu krzewów, małych drzew i rolin iglastych, gdyż może je zagłuszyć. Pn±cze ozdobne szczególnie jesieni± z lici i owoców, które utrzymuj± się aż do wiosny. P o c h .: „Clematis” Szkółka Pojemnikowa Sz. Marczyński, W. Piotrowski, Pruszków ofiarował Sz. Marczyński 1999, 2000.