515 pan.:20 ; kwatera IIIB
003556
Viburnum opulus 'Nanum' {Francja ok. 1841}
syn.: Viburnum opulus f. pygmeum hort.
Kalina koralowa 'Nanum'
Nie kwitn±cy k r z e w, bardzo gêsty, zwarty, kulisty, do 50 - 100 cm rednicy, starsze okazy szersze ni¿ wy¿sze. L i c i e sezonowe, mniejsze ni¿ u gatunku. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). Interesuj±ca z pokroju odmiana do ma³ych ogrodów. P o c h .: OBUWr Wroc³aw - 1993.