518  pan.20 ; kwatera IIIB
009256
Callicarpa bodinieri 'Profusion' {T. van Veen & Zonen}
[C. bodinieri var. giraldii ? (siewka)]
Piknotka Bodiniera 'Profusion', syn.: Kalikarpa Bodiniera 'Profusion', Poadnia Bodiniera 'Profusion'
K r z e w o wzrocie sabszym od gatunku. L i c i e ma sezonowe, mode brzowe lub brzowopurpurowe. K w i a t y bladorowe. O w o c e we IX - XI, liczne, nieco wiksze od gatunku, 3-4 mm red., ciemnofioletowe (HCC033/1), zebrane po 30-40 (!) razem. Z a s t .: najwartociowsza odmiana wrd piknotek, ze wzgldu na obfite owocowanie ju w modym wieku i oryginalnej barwy owoce. Niezbdna w kadym zimowym ogrodzie. Owocujce gazki s cennym materiaem do wizanek i dekoracji rolinnych. U p r .: dost. mroz. ( - 23 C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop 1994.