523 pan.20; kwatera IIIB
010802
Weigela 'Fiesta' {Proefstation Boskoop 1958}
[W. 'Eva Rathke' W. 'Newport Red']
Krzewuszka 'Fiesta'
K r z e w okoo 1,5 m wysokoci, luny, o do mocnej budowie. K w i a t y w VI, jednobarwne czerwone, bardzo liczne, o wskiej rurce rozszerzajcej si do 3 cm. U p r .: mroz. ( - 29 C).
P o c h .: Arboretum Nov Dvr u Opavy - 1998.