524 pan. 20; kwatera IIIB
010697
Hydrangea × serphylla 'Preziosa' {G. Arends 1961} nazwa tymczasowa (T.N.)
[H. serrata × H. macrophylla]
syn.: Hydrangea macrophylla 'Preziosa', Hydrangea macrophylla ssp. serrata 'Preziosa', Hydrangea
macrophylla
subsp. serrata 'Preciosa', Hydrangea 'Preziosa', Hydrangea serrata 'Preciosa', Hydrangea serrata
'Preziosa'
Hortensja porednia 'Preziosa', syn.: Hortensja porednia 'Preciosa', Hortensja ogrodowa pgat. pi³kowany
odm. kosztowna
Ma³y k r z e w 1 -1,5 m wysokoci, wyprostowany. P ê d y proste, do¶æ cienkie, m³ode czerwonobr±zowe, starsze jasnobr±zowe. L i c i e sezonowe, do 15 cm d³., szerokojajowate, b³yszcz±ce, m³ode czerwonopurpurowe, pó¼niej zielone nabieg³e purpurowo; jesieni± nie zmieniaj± barwy. K w i a t o s t a n y typu hortensja, p³askokuliste w VII-X, 10 -15 cm red., kwiaty p³odne nieliczne, barwa p³onnych zale¿na od pH gleby na kwanych lila, bladoniebieska do intensywnie fioletowej lub bladozielona, na innych ró¿owa, fioletoworó¿owa, czerwieniej±ca; pó¼n± jesieni± intensywnie ciemnopurpurowoczerwone (!). Podobna do H. serrata 'Grayswood'. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C), dobrze ronie na pe³nym s³oñcu, kwitnie obficie. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1999.