53 pan.:1a,20; kwatera IIIE, VIB
011194
Magnolia stellata 'Royal Star' {J. Vermeulen/J. Vermeulen & Sons 19471952/1960}
[siewka z M. stellata 'Waterlily']
Magnolia gwia¼dzista 'Royal Star'
K r z e w duæy, z kulist± koron± do 2,5-3,5(6) m rednicy, ronie szybciej od M. stellata i kwitnie od niej o 7 -14 dni pó¼niej. K w i a t y przed rozwojem lici, w p±ku bladoróæowe, pó¼niej czysto bia³e, 12 -15 cm red., z 18-25(30) petalami. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), nawet do - 37,2 °C, cenna odmiana dla p³n.-wsch. Polski. P o c h .: Boskoop, gie³da - 1995; Szkó³ki Krzewów Ozdobnych E. Pude³ek , Pisarzowice - 2000.