531 pan.20; kwatera IIIE
012197
Betula chichibuensis Hara
Brzoza chichibueńska
Lu¼ny k r z e w lub drzewo o pźdach + ogruczolonych, w m³odoci gźsto pokrytych w³oskami. L i c i e sezonowe, 3-6 cm d³., jajowate do pod³uæniejajowatych, podwójnie z±bkowane, nerwy od spodu bia³o omszone. Kotki 15-25 × 7-10 mm, cylindryczne i wyprostowane. W y s t .: Japonia.U p r .: wymagania niedostatecznie u nas poznane, prawdopodobnie dost. mroz. ( - 23 °C). W Wojs³awicach 6-letni okaz ronie krzaczasto i ma 1,6 m wysokoci. Jego korowina jest jasnobr±zowa i b³yszcz±ca.. P o c h .: Arboretum Novż Dvłr u Opavy - 1998.