534 pan.20 ; kwatera IIB
004313
Larix decidua 'Repens' C.Lawson 1836 {Anglia ok. 1825}
syn.: Larix europea repens Willk. 1887, Larix decidua var. repens (Laws.) Henkel et Hochst.
Modrzew europejski 'Repens'
Karowata odmiana o gaziach pocych si po ziemi, ronie powoli. Szczepiona na wysokim pniu nie wytwarza przewodnika, ale drzewko o ukowato zwisajcych gazkach. Mona podwysza koron przez podwizywanie ku grze, jednego, modego pdu do palika. U p r .: b. mroz. (> - 29 C), atrakcyjny do ogrodw przydomowych i skalnych, ale czsto atakowany przez mszyc weniank. P o c h .: Szkka Pojemnikowa E.J. Grbczewscy, Warszawa ofiarowa J. Grbczewski - 1993.