538 pan.:20,21a,22; kwatera: IIA, IIB, IIC
007847
Rhododendron telmateium Balf.f. et W.W.Sm. 1916
Subg. Rhododendron, Sect. Rhododendron, Subsect. Lapponica
syn.: Rhododendron diacritum Balf.f. et W.W.Sm. 1916, Rhododendron drumonium Balf.f. et W.W.Sm. 1916,
Rhododendron idoneum Balf.f. et W.W.Sm. 1916, Rhododendron pycnocladum Balf.f. et W.W.Sm. 1916
æanecznik bagienny
K r z e w 0,1 - 0,5 m wysokoci, ciel±cy siź dywanowo, zwarty i powoli rosn±cy. P źd y pokryte licznymi tarczkami. L i c i e wielosezonowe 0,3 - 1,5 × 0,2 - 0,6 cm, lancetowate do szerokoeliptycznych i okr±g³ych, od spodu z³otoæó³te do czerwonobr±zowych z licznymi tarczkami. K w i a t y w IV/V, 1 cm d³., szerokolejkowate, lawendowe lub róæowe do purpurowych, z bia³± gardziel± pokryt± miźkkimi w³oskami; 10 prźcików d³ugich jak korona, kielich 1 - 3 mm d³., szypu³ki kwiatowe 1mm d³. z tarczkami; zebrane po 1 - 3 na końcach pźdów. W y s t .: Chiny Yunnan, Sichuan na wysokoci 2900 - 5000 m. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Gospodarstwo OgrodniczeSzkó³ka Rolin Wrzosowatych St. Winiowski, Mokrzyska ofiarowa³ S. Winiowski - 1989.