539 pan.20 ; kwatera IIB
002825
Rhododendron 'Coralium' {?} (Gr. 20 Lepidote I)
[R. impeditum × ?]
æanecznik 'Coralium'
K r z e w po 15 latach uprawy 0,6 - 0,7 m red., szerokokulisty, zwarty, ronie rednio szybko. L icie wielosezonowe 1,3 - 2 × 0,8 - 1 cm, silnie pachn±ce, z wierzchu b³yszcz±ce oliwkowozielone, spodem szarozielone; obustronnie, lu¼no pokryte br±zowymi tarczkami; ogonki liciowe 2 - 3 mm d³. K w i a t y w V, bardzo liczne, liliowe; p±ki kwiatowe zim± jasnobr±zowe. W dostźpnej literaturze nie znale¼limy róæanecznika o takiej nazwie. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C), corocznie obficie kwitnie. P o c h .: Gospodarstwo Ogrodnicze Szkó³ka Rolin Wrzosowatych S. Winiowski, Mokrzyska ofiarowa³ S. Winiowski - 1989.